Tatra T-101.2

T-101.2

Výrobní číslo 2. Letoun byl vyroben podle původní výrobní dokumentace letounu T-101.1 a má pouze několik odlišností od prvního vyrobeného kusu.

Některé rozdíly od mezi T-101.1 a T-101.2  jsou způsobeny technologickými důvody, především tam kde použití původně předepsaných technologií bylo nahrazeno modernějšími – např. svařování plamenem bylo nahrazeno svařováním v ochranné atmosféře (argon). Některé technologie byly nahrazeny modernějšími z důvodů ušetření nákladů při stavbě – např. v několika případech byly použity skelné a uhlíkové kompozity.

Některé rozdíly od mezi T-101.1 a T-101.2  jsou způsobeny nutností plnit současné letecké předpisy. Tak byla v některých případech upravena primární konstrukce proto, aby byly dosaženy pevnostní požadavky současných předpisů. Letoun v.č. 2 je vybaven elektrickým systémem a radiostanicí a odpovídačem sekundárního radiolokátoru. Je vybaven světly a dalším vybavením které je nutné pro schválení současných letadel pro létání v noci.

Tatra a.s. Národní technické muzeum Praha

Výrobní číslo 2 je vybaveno motorem Tatra T-100 (v.č. 006,  rok výroby 1938) na kterém byla provedena generální oprava za pomoci TATRA a.s. a Národního technického muzea Praha.

Zajímavosti

  • Největší dřevěné křídlo vyrobené po 2. světové válce v česku a možná i v Evropě. Rozpětí 13 metrů, křídlo je průběžné v jednom kuse. Křídlo je navíc tvarově poměrně komplikované protože se jedná šípový lichoběžník, aerodynamicky a geometricky zkroucený a pochopitelně se vzepětím.
  • Letoun má zásobu 500 litrů paliva.
  • Letoun má celkem 11 nádrží. Z toho 8 nádrží je umístěno v křídle (4vlevo a 4 vpravo). V trupu jsou 3 nádrže, z toho dvě zásobní  (135litrů a 45 litrů) a jedna malá spojovací o objemu 5 litrů přes kterou jde dodávka paliva z křídel do motoru.
  • Téměř 60% vzletové hmotnosti tvoří užitečné zatížení. Prázdná hmotnost 500kg max. vzletová 1100kg. Tímto poměrem byl letoun naprosto špičkový v době stavby prvního kusu v roce 1938 a nadprůměrný je i dnes, po téměř 70 letech.
  • Při maximálním plnění paliva je vytrvalost letounu přes 30 hodin letu.
  • Při maximálním plnění paliva je dolet letounu téměř 5000 km.
  • Dostup letounu téměř 8000m.
  • T-101.2 je druhý vyrobený kus letounu T-101. Je vybaven původním motorem Tatra T-100 (v.č. 006, rok výroby 1938) na kterém byla provedena generální oprava za pomoci TATRA a.s. a Národního technického muzea Praha.