Tatra T-101.2 podstoupila zkušební let ÚCL

Piloti ÚCL se připravují na zkušební let

Dne 9. Října 2009 provedl Ing. Svatopluk Vlček Zkušební pilot ÚCL poslední z plánovaných ověřovacích letů ÚCL. Mohou tak být zahájena poslední jednání pro schválení letounu pro provoz v kategorii Experimentální. Ukončení celé certifikační procedury je očekáváno do konce letošního roku a poté nám již nic nebude bránit v pravidelném provozu našeho letounu, a kdo ví, třeba se jednou vydáme i na opakovaný přelet na trati Praha - Chartúm.

Aktuální nálet letounu je 26 hodin 35 minut a 40 přistání.