Novinky

Tatra T-101.2 se představí na 8. dobovém leteckém dni

Dobový letecký den

Na letišti aeroklubu v Mladé Boleslavi se v sobotu 19. června 2010 uskuteční 8. dobový letecký den.  Kromě letadla Tatra T-101.2 budou k vidění i další historické letouny. Více informací se dozvíte na webových stránkách 8. dobového leteckého dne.

 

 

Jiří Sklenář

Tatra T-101.2 se poprvé představí v zahraničí

První zahraniční cesta Tatry T-101.1 bude směřovat na Slovensko, kde se zúčastníme 4. Národních leteckých dní 29. - 30. května na letišti v Pieštanech. Tešíme se na shledání se slovenskými příznivci aviatiky. Více se o Národních leteckých dnech se dozvíte na webu www.nld.sk.

Národné letecké dni

 

Jiří Sklenář

Tatra T-101.2 se zúčastní Aviatické pouti 2010

100 let aviatiky v Čechách

Vážení přátelé, s radostí Vám oznamujeme, že se zúčastníme oslav 100 let aviatiky v Čechách, které jsou součástí 20. Aviatické pouti, jenž se koná 5. a 6. června na letišti v Pardubicích. Více se o 20. Aviatické pouti dozvíte na na stránkách 100letaviatiky.cz.

 

Jiří Sklenář

Vzácná návštěva

Návštěva ředitele ÚCL

Dne 30.3.2010 si osobně a se zájmem prohlédli letoun Tatra T-101 generální ředitel Úřadu pro civilní letectví Ing. Josef Rada ú)na fotografii první zleva) a zástupce ředitele odboru civilního letectví Ing. Zdeněk Jelínek (na fotografii první zprava).

 

Jiří Duda

Tatra T-101.2 získala ZOLZ

ZOLZ pro Tatru T-101.2

Dne 1.prosince vydal Úřad pro civilní letectví ČR Zvlašní osvědčení letové způsobilosti letounu T-101.2. Osvědčení nese číslo ZOLZ-5394/. Tím se završilo naše více než 14 měsíců trvající úsilí. Děkuji všem, kteří se podíleli na tomto úspěchu a věřím, že si nyní společně užijeme létání v krásném a spolehlivém letadle.

Tatra T-101.2 podstoupila zkušební let ÚCL

Dne 9. Října 2009 provedl Ing. Svatopluk Vlček Zkušební pilot ÚCL poslední z plánovaných ověřovacích letů ÚCL. Mohou tak být zahájena poslední jednání pro schválení letounu pro provoz v kategorii Experimentální. Ukončení celé certifikační procedury je očekáváno do konce letošního roku a poté nám již nic nebude bránit v pravidelném provozu našeho letounu, a kdo ví, třeba se jednou vydáme i na opakovaný přelet na trati Praha - Chartúm.

Odlétáme na prázdniny

Slovácký aeroklub Kunovice ve spolupráci s Městem Kunovice pořádá 26. června od 14. hodin zábavní odpoledne pro děti a jejich rodiče. Na programu budou - kromě jiného - vyhlídkové lety, předvedení letadel, ukázka balónového letání, ukázky leteckých modelářů a mnohé další zajímavosti. Nebude chybět ani předvedení našeho letadla tatra T-101.2.
Jste všichni srdečně zváni.

Zahájení létání 2009

Letoun Tatra T-101.2 se připravuje k letu

15.5.2009 - Dne 10.4. jsme opět obnovili létání s naším letounem Tatra T-101.2. Našim cílem je co nejdříve nalétat 25 letových hodin na základní letové ověření Tatry. Ke Stanislavu Sklenářovi se připojil další zkušební pilot Radek Škvařil .

Subscribe to RSS - Novinky